Olomouc

Poplatky

Neúčtujeme žádné měsíční poplatky nebo paušály. S Liftagem platíte až při realizované zakázce. V tu chvíli se z vašeho výdělku strhne % poplatek z jízdného.

Výše poplatku v Olomouci je nastavena na 8 %.

Akceptace

Taxi

Minimální týdenní akceptace: 70 %

Co akceptace znamená? Akceptace vyjadřuje % poptávek, na které jste reagovali výběrem nějakého tarifu/ceny, ku celkové počtu poptávek, které vám do aplikace přišli. Do toho čísla se však nezapočítávají poptávky, jejichž dojezd je delší než 15 minut, nesnižují vám tedy akceptaci. Pokud však na poptávku nad 15 minut dojezdu budete reagovat výběrem ceny, do akceptace se vám bude započítávat kladně.

Jízdy se započítávají do dnů, kdy byly ukončeny. To znamená, že jízdy započaté v neděli před půlnocí, ale skončené v pondělí ráno se již započítávají do dalšího týdne.

Omezení za nesplnění stanovené akceptace
Pokud řidič nesplnil 2 po sobě jdoucí týdny aktuální minimální úroveň akceptace, následující týden nebude moct reagovat na objednávky z platformy Liftago (tzv. “ban”).

Co to přesně znamená?
V týdnu s omezením se řidič vůbec nemůže přepnout do stavu „Volný“ a přijímat zakázky. Následující týden může opět využívat služeb Liftago, a začíná novou dvoutýdenní fázi, ve které opět musí splnit požadovanou úroveň akceptace. Pokud řidič v jednom kalendářním roce dojde 2x k týdennímu banu, je spolupráce ukončena natrvalo.

Cargo

Nyní platí pro všechny cargo řidiče povinnost akceptovat minimálně 30 % poptávek. Tento krok nám umožní efektivněji reagovat na poptávku nových zásilkových klientů během letní sezóny a snížit potřebu náboru nadbytečných řidičů.

Proč zavádíme minimální akceptaci?

Stanovili jsme hranici 30 % na základě průměrné akceptace našich současných řidičů, která je dosažitelná a zároveň umožňuje flexibilitu při výběru jízd. Potřebujeme zajistit, aby noví i stávající řidiči reagovali na alespoň 30 % poptávek, což nám umožní efektivně pokrýt poptávku bez nutnosti nabírat velké množství nových řidičů.

Důsledky nedodržení minimální akceptace

Pokud nesplníte požadovanou hranici 30 % akceptace, bude vám účtován nejvyšší poplatek pro váš region, bez ohledu na počet bodů získaných za jízdy.

Jak zlepšit svou akceptaci?

Mějte aplikaci spuštěnou pouze tehdy, když jste připraveni přijímat jízdy. To vám pomůže udržet si vyšší míru akceptace a splnit stanovené minimum.

Kontrola akceptace

Aktuální úroveň vaší akceptace najdete v menu řidičské aplikace a také na vyúčtování, které zasíláme každý čtvrtek.

Tarify

V souvislosti s přechodem na fixní ceny bude možné od května 2024 reagovat jen fixními sazbami. O fixních cenách více zde. Fixní sazby fungují podobně, jako standardní sazby z taxametru s tím rozdílem, že jejich výši si nevolíte vy sami v aplikaci, ale předvyplňuje je samotný systém. To, kterými sazbami můžete reagovat, se stále řídí pravidly tarifů, jako tomu bylo i u sazeb z taxametru, viz odkaz níže.

Rozmezí pravidel tarifů, na základě kterých vám zobrazujeme sazby níže, naleznete na tomto odkazu.

Aktuální sazby fixních cen naleznete níže:

Smluvní pokuty

  1. V případě, že řidič bezdůvodně ruší jízdy, které v aukci vyhrál, je za každý takový případ pokutován částkou 25,- Kč.
  2. V případě, že řidič opakovaně nemá na svém voze umístěn magnet či polep Liftago, může být pokutován až do výše 2000,- Kč.

Více informací o pokutách a obecných pravidlech naleznete na odkazu zde.