Spustili jsme sdílenou přepravní síť Liftago.network! Přečtěte si o ní více tady.

Brno

Poplatkové schody

Do kalkulace odjetého množství jízd se započítávají jízdy taxi i jízdy zásilek podle principu:

Zásilkové jízdy:

1 až 4 adresy = 2 body
5 až 7 adres = 3 body
8 až 10 adres = 4 body
11 až 15 adres = 5 bodů
16 až 20 adres = 6 bodů
21 až 25 adres = 7 bodů
26 až 30 adres = 8 bodů
31 až 35 adres = 9 bodů
36 až 40 adres = 10 bodů
41 a více adres = 11 bodů

Počet bodů uvedených v tabulce níže je součtem všech jízd, které řidič vykoná za jeden kalendářní týden (včetně koeficientů ve špičkách) od pondělí 0:00 do neděle 23:59 (do celkového součtu se započítávají jízdy ukončené v tomto časovém rozmezí).

Výše řidičského poplatku odpovídá celkovému počtu bodů dle tabulky níže (počet bodů je rozdělen dle řidičské skupiny):

Taxi a Univerzálové

Cargo

Důležité upozornění: Počet bodů nutných k dosažení nižšího poplatku se může změnit podle sezónnosti, ale vždy pouze až po ukončení zúčtovacího období. Pokud dojde ke změně, Liftago o této změně spraví řidiče vždy s dostatečným předstihem.

V případě, že vyzvedáváte zákazníka (přebíráte zásilku) mimo region Brno, je Vám započítána jízda za poplatek dle místa vyzvednutí zákazníka/zásilky.

Koeficient jízd ve špičkách

Pro řidiče ve špičkách máme zavedený koeficient, s jakým se takové jízdy počítají do poplatkových schodů. Řidiči, kteří nám pomáhají obsloužit zákazníky ve špičkách, budou mít díky tomu Liftago levnější (snáze dosáhnou na nižší poplatkové schody), nebo si přinejmenším vydělají více. Naopak řidiči, kteří jezdí Liftago spíše jen v časy, kde je řidičů dost a práce málo, budou mít Liftago pravděpodobně dražší.

Příklad: Pokud jste v těchto časech udělali 20 jízd, tak vám jich započítáme 40.

Hodnoty koeficientu v určitých hodinách naleznete v tabulce níže:

Pozn.: Počítá se čas, kdy vznikla objednávka a jen na taxi

Akceptace

Co akceptace znamená? Akceptace vyjadřuje % poptávek, na které jste reagovali výběrem nějakého tarifu/ceny, ku celkové počtu poptávek, které vám do aplikace přišli.

Jízdy se započítávají do dnů, kdy byly ukončeny. To znamená, že jízdy započaté v neděli před půlnocí, ale skončené v pondělí ráno se již započítávají do dalšího týdne.

Omezení za nesplnění stanovené akceptace
Pokud řidič nesplnil 2 po sobě jdoucí týdny aktuální minimální úroveň akceptace, následující týden nebude moct reagovat na objednávky z platformy Liftago (tzv. “ban”).

Co to přesně znamená?
V týdnu s omezením se řidič vůbec nemůže přepnout do stavu „Volný” a přijímat zakázky. Následující týden může opět využívat služeb Liftago, a začíná novou dvoutýdenní fázi, ve které opět musí splnit požadovanou úroveň akceptace. Pokud řidič v jednom kalendářním roce dojde 2x k týdennímu banu, je spolupráce ukončena natrvalo.

Tarify

Rozmezí tarifů naleznete na tomto odkazu.