Spustili jsme sdílenou přepravní síť Liftago.network! Přečtěte si o ní více tady.

Co vlastně znamená fixní cena?

Fixní cena je režim přepravy osob přes aplikaci, který je legálně možný od novely zákona o silniční dopravě z roku 2020 (ods. 6 §21 - odkaz na zákon). Rozdíl oproti režimu s taxametrem je ten, že před zahájením jízdy musí být smluvní cena napočítaná předem a musí být konečná. Výjimku tvoří situace, kdy se zákazník během jízdy rozhodně změnit destinaci, nebo chce přidat mezi zastávku. V takovém případě může dojít k úpravě finální ceny.

Jak se vypočítá fixní cena? Mohu si vybírat z variant cenové nabídky?

Fixní cena je počítána obdobně, jako odhad ceny pro řidiče s taxametrem, tedy zahrnuje 1) nástupní sazbu 2) kilometrovou sazbu 3) odhad čekání (včetně zohlednění aktuální dopravní situace).

Stejně jako u jízdy na taxametr, máte i pro fixní ceny předvolené jednotlivé tarify, ze kterých při aukci vybíráte. Jako řidič tedy nepřicházíte o možnost volit z několika cenových variant, které vždy obsahují sazbu, která odpovídá maximálně používaným tarifům u řidičů s taxametrem.

Je legální jezdit na fixní ceny? Pokud jezdím na fix, mohu mít svítilnu, nebo jezdit v taxi pruhu?

1) Fixní ceny je režim přepravy osob přes aplikaci (dle ods. 6 §21), který je legálně možný od novely zákona o silniční dopravě z roku 2020 (odkaz na zákon).

2) Pokud má řidič taxametr a k tomu i střešní svítilnu, může i přesto realizovat jízdy na fixní ceny. Řidič, který jezdí jen na fixní ceny a nemá taxametr, nemůže mít střešní svítilnu.

3) Dle aktuálního znění zákona mohou taxi pruhy využívat pouze řidiči s taxametrem/svítilnou a se zákazníkem ve voze.

Pokud mám ve voze taxametr, ale jedu na fixní cenu, musím jízdu zaznamenávat v taxametru, kvůli daňové evidenci?

Není to nutné. Vozidlo vybavené taxametrem nemusí při provozování taxislužby přes elektronickou objednávku (tj. fixní cenu) obsluhovat taxametr.

Účtenku pro daňovou evidenci vystavuje v takovém případě zprostředkovatel (tj Liftago).

Co když si pasažér rozmyslí cílovou adresu během jízdy? Nebo chce někde v průběhu jízdy zastavit?

1) Změna trasy během jízdy na základě požadavku zákazníka v aplikaci bude možná – právě na tom pracujeme.

2) Možnost zadání mezizastávky pro pasažéry jsme nedávno spustili pro všechny pasažéry. Tuto možnost zadá pasažér v poptávce před jízdou.

Jak je vyřešena situace, kdy mne při jízdě na fixní cenu zdrží kolona, dopravní nehoda, nebo čekání na zákazníka?

1) Fixní cena je vypočítána na základě aktuálních mapových podkladů (tj. včetně aktuálních kolon a dopravních nehod). Pokud se situace změní až po vysoutěžení poptávky, bohužel už změna nemůže být zohledněna. Na základě dat milionů jízd máme vyhodnoceno, že i přesto jsou odhady velmi přesné.

2) Čekání na zákazníka je v tuto chvíli započítané do fixní ceny. Pokud taková situace nastane, je vhodné domluvit se se zákazníkem na vyšším dýšku, vzhledem k prodlení. Dle aktuálních dat se případy čekání na zákazníka nad 5 minut dějí v méně než 5 % případů.

3) Pokud čekáte déle než 5 minut, ve kterých jste se se zákazníkem pokoušel minimálně 2x spojit, můžete jízdu zrušit.

Kdy a proč Liftago přechází na fixní ceny v Praze?

Na fixní ceny přecházíme od července 2023 v Praze.

Hlavním motivem je udržení stávajících bonitních zákazníků a získání nových. Rozdíl odhadu taxametrové ceny od konečné byl dlouhodobě mezi největšími důvody pro snížení hodnocení řidičů a odchod zákazníka od Liftaga. Noví zákazníci cenu předem dnes již očekávají. Řidiči nadále budou moci na Liftagu jezdit s vozy vybavenými taxametrem, ale všechny jízdy Liftaga v Praze budou v režimu fixní ceny. V důsledku toho očekáváme zlepšení schopnosti Liftaga udržet zákazníky a jeho přizpůsobení se trendům. I to nám umožní se nadále zaměřovat na ty nejlepší zákazníky i řidiče na trhu.

Mluvíte o Praze. Plánujete přechod na fixní ceny i v ostatních městech?

Tento krok budeme postupně realizovat i v dalších regionech. Hned, jak budou stanoveny přesné termíny, s dostatečným předstihem vám je oznámíme.

Co bude Liftago odlišovat od ostatních hráčů na trhu?

Oproti jiným službám je Liftago zaměřeno na bonitnější zákazníky. Odlišujeme se také vyšší kvalitou řidičů a možností vyššího výdělku pro ně - ta je dána nejen vyšší cenou naší služby. Princip fungování Liftaga je transparentní aukce, kde řidiči znají parametry nabídky zákazníka (odkud kam se jede) a vybírají cenu, za kolik zákazníka odvezou. Aplikace tak dává zákazníkovi vybrat svého řidiče i podle ceny, vozu, dojezdové vzdálenosti nebo hodnocení. Pro zákazníky díky tomu nejsme “ruská ruleta”. Populární řidiči si tak dlouhodobě vydělávají více. A také: Liftago je 100 % česká firma.

Co mám dělat s taxametrem za x tisíc?

Taxametr si můžete ve voze ponechat (můžete díky němu vozit zákazníky na objednávku z ulice).

Co fixní ceny a kvalita mapových podkladů, podle kterých jsou vypočítané?

Jsme si vědomi chyb v mapových podkladech a dlouhodobě tlačíme na jejich dodavatele, aby je odstraňovali. Částečně se to daří. Přesto je potřeba zdůraznit, že chyby v mapových podkladech se objevují pouze ve zlomku jízd a nejsou bariérou pro přechod na fixní ceny.

Pokud však narazíte na nějaké chyby (jednosměrky atd.), dále nám je hlaste, ideálně spolu se snímkem obrazovky. My je aktivně předáváme poskytovateli mapových podkladů, který chyb v řádech dnů napravuje.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?