Jak funguje změna trasy během jízdy?

Jak bude fungovat změna v jízdě?

  • Zákazník ve své aplikaci zažádá o změnu trasy (toto je bohužel zákonný požadavek)
  • V řidičské aplikaci se zobrazí potvrzovací okno s informacemi o změně (navýšení ceny, doba jízdy a počet kilometrů)
  • Změna se v aplikacích propíše po kliknutí na pole “rozumím”

Jak se bude vypočítávat?

  • Výpočet ceny se bude počítat dle původního tarifu, který jste pro danou jízdu zvolili

Kdy změna trasy nepůjde využít?

  • Má-li řidič/řidička již navazující jízdu ve své aplikaci
  • Bude-li objednanou jízdu platit objednavatel a ne zákazník ve voze- zpravidla hotelové jízdy či objednání vozu pro 3. osobu
  • Pokud změna během jízdy bude převyšovat 40 km

Co vlastně znamená fixní cena?

Fixní cena je režim přepravy osob přes aplikaci, který je legálně možný od novely zákona o silniční dopravě z roku 2020 (ods. 6 §21 - odkaz na zákon). Rozdíl oproti režimu s taxametrem je ten, že před zahájením jízdy musí být smluvní cena napočítaná předem a musí být konečná. Výjimku tvoří situace, kdy se zákazník během jízdy rozhodně změnit destinaci, nebo chce přidat mezi zastávku. V takovém případě může dojít k úpravě finální ceny.

Jak se vypočítá fixní cena? Mohu si vybírat z variant cenové nabídky?

Aukce, tedy výběr z více nabídek pro zákazníka, zůstane zachována a bude i nadále vypočítaná podle složek cen jako u taxametrových tarifů. Sazby pro fixní ceny jsou nastavovány Liftagem. Celková cena vychází z nástupní, kilometrové a minutové sazby. Jak jsme zmínili, způsob výpočtu se nemění oproti výpočtům odhadů, na které jste byli zvyklí. Konkrétní sazby, ze kterých se ceny pro Prahu počítají, naleznete ZDE.

Je legální jezdit na fixní ceny? Pokud jezdím na fix, mohu mít svítilnu, nebo jezdit v taxi pruhu?

1) Fixní ceny je režim přepravy osob přes aplikaci (dle ods. 6 §21), který je legálně možný od novely zákona o silniční dopravě z roku 2020 (odkaz na zákon).

2) Pokud má řidič taxametr a k tomu i střešní svítilnu, může i přesto realizovat jízdy na fixní ceny. Řidič, který jezdí jen na fixní ceny a nemá taxametr, nemůže mít střešní svítilnu.

3) Pro řidiče s taxametrem se nic nemění a pruhy se mohou využívat. Je potřeba se však řídit značením na komunikaci, které specifikuje povinnosti využití.

Pokud mám ve voze taxametr, ale jedu na fixní cenu, musím jízdu zaznamenávat v taxametru, kvůli daňové evidenci?

Není to nutné. Vozidlo vybavené taxametrem nemusí při provozování taxislužby přes elektronickou objednávku (tj. fixní cenu) obsluhovat taxametr.

Účtenku pro daňovou evidenci vystavuje v takovém případě zprostředkovatel (tj Liftago).

Co když bude chtít zákazník, abych na něho počkal při příjezdu nebo zastavil během jízdy?

Fixní cena je vypočítána na základě aktuálních mapových podkladů (tj. včetně aktuálních kolon a dopravních nehod). Pokud se situace změní až po vysoutěžení poptávky, bohužel už změna nemůže být zohledněna. Na základě dat milionů jízd máme vyhodnoceno, že i přesto jsou odhady velmi přesné.

Při fixních cenách není možné automaticky přičítat cenu za jakékoliv čekání. Nově ale již v pasažérské aplikaci umožňujeme zákazníkům si přikoupit čas za čekání navíc a to formou spropitného, ze kterého si nebereme řidičský poplatek. Zákazník tuto možnost najde ve své aplikaci během jízdy.

Pokud čekáte déle než 5 minut, ve kterých jste se se zákazníkem pokoušel minimálně 2x spojit, můžete jízdu zrušit. Dle aktuálních dat se případy čekání na zákazníka nad 5 minut dějí v méně než 5 % případů.

Kdy a proč Liftago přechází na fixní ceny?

Na fixní ceny jsme přešli v Praze od 10.7.2023, v Brně od 16.10.2023, v Ostravě od 6.11.2023, v Bratislavě od 15.3.2024 a ve zbylých regionech bude přechod v měsíci květen 2024.

Hlavním motivem je udržení stávajících bonitních zákazníků a získání nových. Rozdíl odhadu taxametrové ceny od konečné byl dlouhodobě mezi největšími důvody pro snížení hodnocení řidičů a odchod zákazníka od Liftaga. Noví zákazníci cenu předem dnes již očekávají. Řidiči nadále budou moci na Liftagu jezdit s vozy vybavenými taxametrem, ale všechny jízdy Liftaga v Praze budou v režimu fixní ceny. V důsledku toho očekáváme zlepšení schopnosti Liftaga udržet zákazníky a jeho přizpůsobení se trendům. I to nám umožní se nadále zaměřovat na ty nejlepší zákazníky i řidiče na trhu.

Plánujete přechod na fixní ceny i v ostatních městech?

Tento krok budeme postupně realizovat i v dalších regionech. Hned, jak budou stanoveny přesné termíny, s dostatečným předstihem vám je oznámíme.

Co bude Liftago odlišovat od ostatních hráčů na trhu?

Oproti jiným službám je Liftago zaměřeno na bonitnější zákazníky. Odlišujeme se také vyšší kvalitou řidičů a možností vyššího výdělku pro ně - ta je dána nejen vyšší cenou naší služby. Princip fungování Liftaga je transparentní aukce, kde řidiči znají parametry nabídky zákazníka (odkud kam se jede) a vybírají cenu, za kolik zákazníka odvezou. Aplikace tak dává zákazníkovi vybrat svého řidiče i podle ceny, vozu, dojezdové vzdálenosti nebo hodnocení. Pro zákazníky díky tomu nejsme “ruská ruleta”. Populární řidiči si tak dlouhodobě vydělávají více. A také: Liftago je 100 % česká firma.

Co mám dělat s taxametrem za x tisíc?

Taxametr si můžete ve voze ponechat (můžete díky němu vozit zákazníky na objednávku z ulice).

Co fixní ceny a kvalita mapových podkladů, podle kterých jsou vypočítané?

Jsme si vědomi chyb v mapových podkladech a dlouhodobě tlačíme na jejich dodavatele, aby je odstraňovali. Částečně se to daří. Přesto je potřeba zdůraznit, že chyby v mapových podkladech se objevují pouze ve zlomku jízd a nejsou bariérou pro přechod na fixní ceny.

Pokud však narazíte na nějaké chyby kontaktujte řidičskou podporu na emailu [email protected] nebo přes vaši řidičskou aplikaci v sekci pomoc a kontakt.

Je třeba poskytovateli map doložit důkaz. Přiložte prosím snímek obrazovky a informaci o uzavírce/změně.
Popište správně druh opravy - jednosměrka, dlouhodobá uzavírka, nelze zadat adresa.
Liftago následně předá zpětnou vazbu poskytovateli a vyčká, zda-li byla situace napravena či nikoliv.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?