Praha

Poplatkové schody

Poplatky Liftagu jsou odváděny dle počtu bodů, které řidič/řidička v rozmezí daného týdne nasbírá. Hranice bodů potřebné pro dosažení jednotlivých poplatkových schodů jsou nastaveny na míru každé skupině řidičů. Řidičskou skupinu (Taxi, Cargo, nebo Univerzal) si zvolíte při registraci na Liftago a poté ji najdete zobrazenou v menu vaší aplikace.

Hranice bodů potřebné pro jednotlivé řidičské skupiny (od 8.7.2024):

Důležité upozornění: Počet bodů nutných k dosažení nižšího poplatku se může změnit podle sezónnosti, ale vždy pouze až po ukončení zúčtovacího období. Pokud dojde ke změně, Liftago o této změně spraví řidiče vždy s dostatečným předstihem.

V případě, že vyzvedáváte zákazníka (přebíráte zásilku) mimo region Praha, je vám započítána jízda za poplatek dle místa vyzvednutí zákazníka/zásilky.

Jakým způsobem se body do bodového systému počítají?

Bodový systém je rozdílný pro logistické jízdy a taxi jízdy.

Bodové schéma pro taxi jízdy (od 8.7.2024):
Bodový systém pro taxi jízdy vychází z tzv. koeficientů do špiček. Za jednu jízdu ve špičce můžete např. získat 3 body. Koeficienty ve špičce jsou určeny dle tabulky níže:

Na základě tohoto systému se snažíme koncentrovat řidiče do časů, kdy je poptávka od zákazníků nejvyšší a v těchto časech naši řidiči dosahují nejvyšších výdělků.

Příklad: Pokud v rozmezí jednoho týdne odjedete 10 jízd v časech, kdy je koeficient 3, budete mít celkem 30 bodů.

Bodové schéma pro logistické jízdy (především pro cargo skupinu řidičů):
Počet bodů za jízdu se odvíjí od počtu adres v jízdě. Body jsou přidělovány podle následujícího schématu:

1 až 4 adresy = 2 body
5 až 7 adres = 3 body
8 až 10 adres = 4 body
11 až 15 adres = 5 bodů
16 až 20 adres = 6 bodů
21 až 25 adres = 7 bodů
26 až 30 adres = 8 bodů
31 až 35 adres = 9 bodů
36 až 40 adres = 10 bodů
41 a více adres = 11 bodů

Příklad: Pokud v rozmezí jednoho týdne odjedete jednu jízdu s 30 adresami a druhou jízdu se 2 adresami, celkem za týden získáte 10 bodů.

Kombinace taxi a logistických jízd:
Řidiči, kteří jsou ve skupině univerzal, mají vyšší přístup k logistickým jízdám a kombinují oba typy přeprav. Těmto řidičům se body s taxi a logistických jízd sčítají. Princip součtu bodů vysvětlený na příkladu níže:

  1. Odjedete 3 jízdy v hodinách s koeficientem 3
  2. Odjede 1 logistickou jízdu s 6 adresami

Z taxi jízd s koeficientem 3 řidič nasbírá 9 bodů, logistická jízda s 6 adresami odpovídá 3 bodům. V součtu řidič za týden tedy získá 12 bodů.

Akceptace

Co akceptace znamená? Akceptace vyjadřuje % poptávek, na které jste reagovali výběrem nějakého tarifu/ceny, ku celkové počtu poptávek, které vám do aplikace přišli. Do toho čísla se však nezapočítávají poptávky, jejichž dojezd je delší než 15 minut, nesnižují vám tedy akceptaci. Pokud však na poptávku nad 15 minut dojezdu budete reagovat výběrem ceny, do akceptace se vám bude započítávat kladně.

Jízdy se započítávají do dnů, kdy byly ukončeny. To znamená, že jízdy započaté v neděli před půlnocí, ale skončené v pondělí ráno se již započítávají do dalšího týdne.

Omezení za nesplnění stanovené akceptace
Pokud řidič nesplnil 2 po sobě jdoucí týdny aktuální minimální úroveň akceptace, následující týden nebude moct reagovat na objednávky z platformy Liftago (tzv. “ban”).

Co to přesně znamená?
V týdnu s omezením se řidič vůbec nemůže přepnout do stavu „Volný“ a přijímat zakázky. Následující týden může opět využívat služeb Liftago, a začíná novou dvoutýdenní fázi, ve které opět musí splnit požadovanou úroveň akceptace. Pokud řidič v jednom kalendářním roce dojde 2x k týdennímu banu, je spolupráce ukončena natrvalo.

Tarify

Fixní sazby

V souvislosti s přechodem na fixní ceny bude možné od července 2023 reagovat jen fixními sazbami. O fixních cenách více zde. Fixní sazby fungují podobně, jako standardní sazby z taxametru s tím rozdílem, že jejich výši si nevolíte vy sami v aplikaci, ale předvyplňuje je samotný systém.  To, kterými sazbami můžete reagovat, se stále řídí pravidly tarifů, jako tomu bylo i u sazeb z taxametru, viz odkaz níže.

Rozmezí pravidel tarifů dle tříd vozů naleznete na tomto odkazu.

Aktuální sazby fixních cen v Praze naleznete níže.

Smluvní pokuty

  1. V případě, že řidič bezdůvodně ruší jízdy, které v aukci vyhrál, je za každý takový případ pokutován částkou 25,- Kč.
  2. V případě, že řidič opakovaně nemá na svém voze umístěn magnet či polep Liftago, může být pokutován až do výše 2000,- Kč.

Více informací o pokutách a obecných pravidlech naleznete na odkazu zde.