Obecná pravidla

Vzájemná spolupráce

Budoucnost celé platformy stojí na spokojenosti všech zúčastněných stran. Aktivity, rozhodnutí a kroky našich jednotlivých týmů mají vždy za cíl maximalizovat výdělky řidičů s ohledem na to, jak to v danou chvíli umožňuje tržní situace.

I když tak často musíme přistupovat k nepopulárním rozhodnutím, vězte, že tohoto principu se vždy držíme. Od partnerských řidičů na platformě pak očekáváme, že jsou připraveni se také podílet na tom, aby se platforma postupně posouvala dál. Konkrétně v první řadě prostřednictvím dodání kvalitní služby zákazníkům a partnerům, a následně také skrze konstruktivní a hodnotnou zpětnou vazbu nám samotným.

Poplatek za zrušení jízdy

Za zrušení jízdy pokutujeme řidiče částkou 25,- Kč.

Tato smluvní pokuta není udělena v případě, že:

  • dodržíte veškeré taxi nebo logistické standardy (počkáte na místě vyzvednutí zákazníka/zásilky 5 minut a 2x zákazníka/partnera telefonicky kontaktujete). Více o taxi standardech na odkazu zde a logistických standardech na odkazu zde.
  • jízdu zruší pasažér
  • se na zrušení jízdy domluvíte telefonicky s pasažérem

V případě, že máte o oprávněnosti poplatku pochybnosti, ozvěte se na [email protected].

Kontrola kvality

Liftago si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s řidiči, kteří dlouhodobě vykazují nízké hodnocení (nižší než 4,85), hrubě porušili podmínky spolupráce nebo na ně opakovaně chodí velké množství stížností od zákazníků či partnerů, především stran chování a nedodržování nastavených standardů kvality služby.

Očekáváné chování řidičů, které je nezbytné pro udržení našich klientů a zákazníků naleznete na tomto odkazu.

Maximální stáří vozidla

Pro vykonání kvalitní služby, kterou Liftago po svých řidičích požaduje, je nutné, aby i vozidlo splňovalo určitou úroveň komfortu, vizibility a bezpečnosti. Maximální povolené stáří vozu pro přepravu osob je tedy stanoveno na 15 let. Pokud vozidlo nebude této podmínce vyhovovat, bude řidič přesunut na rozvoz zásilek, kde požadavky na stáří vozu nemáme.

Aktuálně platné pro regiony: Praha, Brno

Chybějící povinné označení Liftago

Nést povinné označení při výkonu jízdy s platformou Liftago je podmínkou spolupráce. V případě, že bude řidič identifikován bez povinného označení na vozidle pří jízdě platformou. Bude upozorněn na porušení podmínek spolupráce.

Upozorňujeme: Při výkonu jízd s platformou Liftago nesmí být na voze reklamní označení konkurence ani jiná celopolepová forma reklamního sdělení zabraňující  snadné rozpoznatelnosti označení Liftago. V případě zjištění, že řidič při jízdě s Liftagem měl na voze umístěno reklamní označení konkurenční platformy nebo jinou celopolepovou formu reklamního sdělení zabraňující snadné rozpoznatelnosti, bude s ním ukončena spolupráce. Porušení povinnosti označení vozidla Dopravcem vykonávajících přepravu osob může být důvodem k úhradě smluvní pokuty až do výše 2.000,- Kč za každé takové porušení.

Více informací zde.

Neaktivita

Pokud řidič v řidičské skupině Taxi nebo Universal neodjede po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců žádnou jízdu s Liftagem, bude na platformě dočasně omezen. V případě skupiny Cargo bude řidiči omezen v případě, že neodjede po dobu 1 měsíce žádnou logistickou jízdu.

Toto omezení bude řidiči zrušeno na jeho vlastní vyžádání a po splnění aktuálních podmínek pro obnovení spolupráce (např. absolvování školení řidičů). V případě, že bude chtít řidič spustit zpět do provozu, nechť nás kontaktuje na emailu [email protected].

Nekalá soutěž

Bezodkladně a bez možnosti reaktivace jsou z Liftaga vyřazení řidiči, kteří skrze platformu vytvářejí předem smluvené jízdy za účelem snížení řidičského poplatku, plnění podmínek nebo jiného zlepšení výsledků. Systémy Liftago sledují a vyhodnocují objednávky a jízdy, které vykazují podezřelé parametry s cílem takové případy odhalit a předejít jim.

Stejným způsobem jsou řešeny případy souběžného využívání dalších aplikací s cílem oklamat aplikaci Liftago Driver (např. falešné GPS nebo tzv. „autoclickery“).