Liberec

Poplatky

Neúčtujeme žádné měsíční poplatky nebo paušály. S Liftagem platíte až při realizované zakázce. V tu chvíli se z vašeho výdělku strhne % poplatek z jízdného.

Výše poplatku v Liberci je nastavena na 8 %.

Minimální týdenní akceptace: 70 %

Co akceptace znamená? Akceptace vyjadřuje % poptávek, na které jste reagovali výběrem nějakého tarifu/ceny, ku celkové počtu poptávek, které vám do aplikace přišli. Do toho čísla se však nezapočítávají poptávky, jejichž dojezd je delší než 15 minut, nesnižují vám tedy akceptaci. Pokud však na poptávku nad 15 minut dojezdu budete reagovat výběrem ceny, do akceptace se vám bude započítávat kladně.

Jízdy se započítávají do dnů, kdy byly ukončeny. To znamená, že jízdy započaté v neděli před půlnocí, ale skončené v pondělí ráno se již započítávají do dalšího týdne.

Omezení za nesplnění stanovené akceptace
Pokud řidič nesplnil 2 po sobě jdoucí týdny aktuální minimální úroveň akceptace, následující týden nebude moct reagovat na objednávky z platformy Liftago (tzv. “ban”).

Co to přesně znamená?
V týdnu s omezením se řidič vůbec nemůže přepnout do stavu „Volný“ a přijímat zakázky. Následující týden může opět využívat služeb Liftago, a začíná novou dvoutýdenní fázi, ve které opět musí splnit požadovanou úroveň akceptace. Pokud řidič v jednom kalendářním roce dojde 2x k týdennímu banu, je spolupráce ukončena natrvalo.

Tarify

V souvislosti s přechodem na fixní ceny bude možné od května 2024 reagovat jen fixními sazbami. O fixních cenách více zde. Fixní sazby fungují podobně, jako standardní sazby z taxametru s tím rozdílem, že jejich výši si nevolíte vy sami v aplikaci, ale předvyplňuje je samotný systém. To, kterými sazbami můžete reagovat, se stále řídí pravidly tarifů, jako tomu bylo i u sazeb z taxametru, viz odkaz níže.

Rozmezí pravidel tarifů, na základě kterých vám zobrazujeme sazby níže, naleznete na tomto odkazu.

Aktuální sazby fixních cen naleznete níže:

Smluvní pokuty

  1. V případě, že řidič bezdůvodně ruší jízdy, které v aukci vyhrál, je za každý takový případ pokutován částkou 25,- Kč.
  2. V případě, že řidič opakovaně nemá na svém voze umístěn magnet či polep Liftago, může být pokutován až do výše 2000,- Kč.

Více informací o pokutách a obecných pravidlech naleznete na odkazu zde.