Doručení a předání zásilky

Všechny zásilky je nutné osobně předat (pokud požadavek klienta není jiný). Pokud tedy příjemce čeká na doručení v patře nebo na recepci, je nutné zásilku doručit až tam. Osobní doručení až k adresátovi je standardem naší služby.

Potvrzení o převzetí

Potvrzení o doručení zásilky slouží jako důkaz o předání mezi řidičem a autorizovaným příjemcem.

Záznam o předání zásilky v aplikaci slouží jako kontrola, že zásilka byla předána správnému příjemci, případně, komu se zásilka předala.

Toto potvrzení bude vyžadováno dle potřeb partnera. Nemusí tedy být vyžadováno vždy.

Aplikace vás navede na místo vyzvednutí zásilek a následně ke konkrétnímu příjemci. Při předávání pak po vás bude vyžadováno zadat různé údaje právě dle toho, jak to bylo nastaveno partnerem.

Nejčastěji se jedná o číselný PIN kód, který příjemce předem obdržel v SMS zprávě.

Pokud příjemce PIN kód nezná (např. zásilku přebírá recepční, člen rodiny, apod.), tak aplikace může vyžadovat osobní doklad, a následně podpis.

V některých případech aplikace nebude požadovat PIN, ale různé typy ověření: doklad a podpis, jen doklad, či jen podpis.

Doporučujeme zhlédnout toto video, které zobrazuje aplikaci při celé realizaci rozvozu 3 zásilek, vč. různých typů potvrzení předání.

Po osobním předání zásilky – jízdu v aplikaci ukončete.

Zde můžete shlédnout video, které zobrazuje celý proces rozvozu 3 zásilek, včetně jejich ověřování.

Nezastižení příjemce

Odesílatelem je zákazník

V případě, že příjemce po 5 minut nereaguje na 2 telefonní hovory a nikdo v okolí (recepce/podnik) není schopen pomoci, spojte se s odesílatelem ohledně dalšího postupu.

Pokud zásilku nebude možné předat, je třeba ji odvézt zpět odesílateli. Vrácení zásilky je dodatečně zpoplatněno, což znamená, že objednávku dopravce ukončí a zúčtuje až při vrácení zpět zákazníkovi (objednateli), tzn. včetně částky za cestu zpět. Nejdříve je třeba zavolat zpět objednateli, informovat ho o nedoručení a navrácení zásilky, včetně platby za cestu zpět. Až při vrácení zásilky je zakázka ukončena.

Pokud se zásilku nepodaří předat ani odesílateli, spojte se zákaznickou podporou Liftaga.

Odesílatelem je partnerská firma

V případě zakázek od partnerských firem s více zastávkami máte možnost označit v aplikaci situaci, kdy není příjemce zastižen. Aplikace v tu chvíli automaticky přidá k jízdě návrat k odesílateli a adekvátně upraví i cenu jízdy. Zvolte možnost „Příjemce není k zastižení“ a pokračujte v jízdě na ostatní zastávky (zákazníky). Aplikace automaticky přidá k jízdě další zastávku, tedy návrat k odesílateli, aby mohla být navrácena nedoručená zásilka. Prodloužení jízdy se adekvátně projeví v ceně.