Před jízdou

Reakce na zákaznickou poptávku

Doporučujeme si v aplikaci vyplnit alespoň 4 různé tarify (máte-li je na taxametru) a na každou poptávku reagovat konkrétním tarifem tak, aby jste vždy zohlednili ekonomiku poptávky (dojezd a délku jízdy), ale také aktuální situaci (např. denní dobu).

Jste-li blízko zakázky, volte s ohledem na třídu Vašeho vozu nižší tarif. S vyšším dojezdem za zákazníkem je pro Vás ekonomické zakázku odjet s vyšším tarifem. Je-li jízda krátká, nabídněte klidně vyšší tarif. Zákazníci mají většinou málo nabídek a máte větší šanci zakázku stále s výdělkem odjet. Krátké zakázky jsou nejekonomičtější: udrží vás v centru a vyhnete se prázdným kilometrům zpět.

Je-li jízda delší, nabídněte tarif nižší. Jde o to chovat se u každé zakázky jako podnikatel a zvažovat náklady a příležitosti.

Status řidiče

V aplikaci máte možnost přepínání do různých stavů – Mimo službu, Obsazený, Ve službě.

  • Pokud jste Mimo službu, systém Vás v danou chvíli bere jako neaktivní a nechodí vám zákaznické poptávky.
  • Pokud jste Ve službě, systém na vás posílá poptávky.
  • V případě, že se přepnete do módu Obsazený, bereme, že v danou chvíli jste aktivní, ale nejste k dispozici pro naše pasažéry a poptávky na Vás nechodí.
  • Pokud ve stavu Obsazený zadáte do aplikace cílovou adresu, systém Vám bude posílat navazující zakázky z místa vloženého dojezdu. Stejně tomu je tak, když jedete již Liftago zakázku, která původně neměla zadaný cíl. Po jeho zadání na Vás opět poptávky začnou chodit.

Elektronická objednávka

Jedná se o řešení dle § 21 odst. 6 zákona o silniční dopravě (někdy se setkáte také s označením “fixní cena”). Řidiči s taxametrem mají možnost reagovat na poptávky dle svých tarifů nebo právě “fixní cenou”.

TBA o principu fixní ceny: nástroj pro nastavování dostatečně rentabilních cen pro krátké jízdy

Řidiči bez taxametru jezdí pouze jízdy na základě elektronické objednávky.

Ke každé jízdě vzniká v aplikaci záznam o přepravě. Zákazník i vy k němu následně máte přístup z přehledu jízd.

V tomto režimu není možné provádět změny trasy.

Speciální požadavky zákazníka

Zákazník si při poptávání přepravy může zvolit některý ze speciálních požadavků. Tyto speciální požadavky se Vám zobrazují v detailu jízdy pod těmito ikonkami:

Vyzvednutí zákazníka

Snažte se být na místě vyzvednutí vždy včas.

Pokud nestíháte, informujte o tom pasažéra předem. Po čase dojezdu se v aplikaci přepněte do stavu “Na místě” a vyčkejte 5 min, dokud pasažér nedorazí. Během těchto 5 min se pokuste s pasažérem 2x telefonicky spojit. 

Pakliže pasažér nebude na místě včas a po telefonickém spojení bude vyžadovat určité čekání, vyhovte mu a pokud chcete zapnout taxametr s čekací sazbou, informujte ho o tom. Mějte na paměti, že není možné zapnout čekací sazbu bez informování pasažéra.

Pokud se nedá na místě zaparkovat, či pasažér nezadal konkrétní adresu vyzvednutí, nebo z jakéhokoliv důvodu Vám něco neumožňuje pohodlně zastavit včas na požadovaném místě, prosíme, informujte o tom pasažéra. Všímejte si také v jakém směru máte stát, jaké je přesné číslo popisné a kontrolujte též GPS souřadnice pasažéra v aplikaci.

Snažte se též předejít situacím, kdy Vás pasažér poprosí o určité vyčkání, po určitém čase stále nedorazí a Vy jízdu zrušíte. I když pasažér nesplní svůj díl dohody, kontaktujte ho s informací, že z důvodu jeho absence jízdu rušíte.

Shrnutí
  • dorazte na místo a v aplikaci zadejte “na místě”
  • vyčkejte 5 min, během kterých se pokuste pasažéra 2x kontaktovat
  • pokud pasažér dorazí a je to skutečně on, dejte “pasažér ve voze”
  • pokud pasažér nedorazí, zrušte jízdu 

Prosíme, snažte se správně identifikovat svého pasažéra pro danou jízdu. Již před jízdou máte k dispozici jméno a profilovou fotografii pasažéra. Ne vždy jsou tyto údaje úplně odpovídající, ale nepřehlížejte je. Dostačující by pak měla být otázka jména uživatele, který si jízdu objednával a adresa požadovaného cíle. Nesnažte se používat sugestivně položené otázky, ale používejte otevřené, např. “Dobrý den, na jaké jméno byla, prosím, objednávka vytvořená?”. Či: “Na jakou adresu si přejete jet?”. Pasažér by měl znát odpověď. Pokud dojde k pochybnostem, raději se snažte vytočit tel. č. pasažéra skrze aplikaci.

Případy záměny pasažéra jsou obzvláště závažné, jelikož může být suma, pokud je platba přes aplikaci, stržena zákazníkovi, který jízdu neabsolvuje a navíc mu během jízdy není umožněno objednat jiný vůz.

Vyzvednutí nevidomých

Nevidomý či těžce slabozraký zákazník vás sám nenajde. Pasažér se s Vámi většinou telefonicky spojí a popíše Vám konkrétní místo vyzvednutí. Po příjezdu prosím vystupte a nevidomého pasažéra oslovte. V oslovení zmiňte ideálně Liftago a pasažérovo jméno. Až poté mu pomozte nastoupit do vozidla. Nezapomeňte, že i po příjezdu do cíle je pasažérovi vhodné pomoci vystoupit k místu, kde se už vyzná. Například k okraji chodníku, ke dveřím budovy nebo k označení zastávky MHD.

Typ platby / Promokód

Promo kódy jsou slevou na další jízdu v určité hodnotě. Pokud jízdné přesáhne výši slevy z promo kódu, je nedoplatek automaticky stržen z pasažérovi zadané platební karty.

Promo kód musí pasažér zadat v aplikaci ještě před poptáním vozu a zároveň mít zvolenou bezhotovostní metodu platby. Pokud do vozu nastoupí pasažér a bude Vám sdělovat, že má slevu na jízdu, upozorněte ho, že je nutné, aby sleva byla zadána před objednávkou skrze aplikaci. V případě, že platba selže, nemůže být sleva uplatněna a zákazník je nucen uhradit celou částku řidiči hotově.

Při jakémkoliv nedorozumění doporučte pasažérům se na nás obrátit. Stačí, aby nás pasažér o neuplatnění kódu informoval do komentáře po jízdě.

Zrušení jízdy

Zrušené jízdě musí vždy předcházet kontaktování pasažéra.

Pokud se Vám stane něco neočekávaného, díky čemuž nemůžete za pasažérem dorazit, prosíme, kontaktujte ho a omluvte se. Pokud k takové události dojde bez kontaktování pasažéra, systém nás na to upozorní a my se s Vámi telefonicky spojíme ohledně vysvětlení.

Pokud je jízda zrušena z důvodu absence pasažéra, tak daného pasažéra evidujeme. Proti nesolidním pasažérům bojujeme a tzv. chronické “nechodiče na zakázky” v systému zablokujeme. Nechceme, abyste se při Vašich jízdách setkávali s nesolidními pasažéry.

Jestliže dojde k situaci, kdy si přeje jízdu zrušit zákazník, též nás o této události informujte.

Shrnutí
  • telefonát pasažérovi
  • zrušení jízdy v aplikaci