Standardy taxi

  • Při zpoždění > 1 min volat s omluvou a omluvit se ve voze ještě jednou.
  • Mít správně umístěný magnet/samolepku na obou stranách vozu.
  • Při absenci zákazníka minimálně 2x kontaktovat (nechat zvonit alespoň 20s) a vyčkat 5 min.
  • Při vstupu zákazníka pozdravit a ověřit si správnost objednávky (zeptat se na jméno a cílovou adresu).
  • Při změně trasy informovat zákazníka o navýšení ceny.
  • Mít vozidlo čisté a příjemně vonící.
  • Rádio méně hlasité, ti nejlépe hodnocení řidiči se ptají na preference rádia, případně zda si zákazníci přejí ticho.
  • Styl jízdy neagresivní v rámci pravidel provozu bez komentářů vůči ostatním účastníkům provozu.
  • Komunikace vedena velmi citlivě – je potřebné rozeznat, kdy se zákazník chce bavit a kdy nikoliv. Vyhýbejte se politickým, aktuálně covidovým a obecně kontroverzním tématům.
  • Na konci jízdy poděkovat a v případě žádosti o účtenku zákazníkovi účtenku vydat. Pokud nemáte oprávněně taxametr, sdělte zákazníkovi, že účtenka bude zaslána na email.