Standardy doručování zásilek

Vyzvedávání

 • Po přijetí objednávky IHNED vyražte na místo vyzvednutí zásilky.
 • VŽDY čtěte instrukce v aplikaci k vyzvednutí. Pokud v aplikaci je ikonka [ikonka informace], klikněte na ni a přečtěte si dodatečné instrukce. Pokud poznámka obsahuje odkaz, klikněte na něj a též si doplňte informace k vyzvednutí a standardům partnera. Máme již desítky partnerů pro rozvoz zásilek různého typu a každý partner může mít svá specifika, proto poznámky a dodatečné informace vždy čtěte.
 • Při rozvozu jídla využijte termobox již v restauraci při převzetí jídla.
 • Na místě vyzvednutí se chovejte jako profesionál. Pozdravte, představte se a vyžádejte si zásilky, které si zkontrolujte. V případě jakékoliv nesrovnalosti, či problému, to řešte s klidnou hlavou a konstruktivně. Nikdy nevolte nepříjemný tón.
 • Pokud máte problém s rozvozovým partnerem, po ukončení jízdy můžete rozvozového partnera ohodnotit. Tuto zpětnou vazbu řešíme.
 • Pokud  máte nějaké problémy a frustrace ohledně spolupráce s Liftago, nikdy jej nekomunikujte s partnery a zákazníky. Řešte je s námi.

Předávání

 • Po převzetí zásilek vyražte ihned za svým příjemcem/příjemci. Příjemci dostávají po vašem převzetí zásilek sms s orientačním časem doručování, proto se nikde nezdržujte a trasu většinou, pokud to vyloženě není nutné, neměňte.
 • Čtěte instrukce k předávání a kontrolujte adresy. Pokud se vám zdá adresa nekompletní, kontaktujte zákazníka.
 • Zákazník dostává další sms ve chvíli, kdy za ním jedete v aktuálním pořadí. Přesto doporučujeme předem volat skrze telefonní bránu a předání si potvrzovat.
 • Pokud se zákazníkovi 2x nedovoláte (nechte zvonit minimálně vždy 20s), pokuste se najít zvonek (a zazvonit), nebo recepci a zásilku předat (doporučení: někteří řidiči si fotí zvonky, či místa, kde se jim nedaří zásilku předat, aby měli informaci o tom, že na místě byli).

Standard doručení

 • Standard Liftago je doručení k prvním uzamykatelným dveřím.
 • V případě firemních příjemců (název příjemce je buď společnost, nebo je tato informace přímo v poznámce) doručujte na recepci, nebo dle domluvy.
 • Pokud si zákazník přeje zásilku z jakéhokoliv důvodu vynést k dalším dveřím, bez jakéhokoliv problému tak prosím učiňte (budou to výjimečné případy).
 • Pokud bude v poznámce napsáno “Služba s výnosem”, automaticky tak zákazníkům nabízejte výnos zásilky. Tyto objednávky budou zároveň lépe ohodnoceny.
 • Příjemce vždy slušně pozdravte, představte se jako řidič/kurýr Liftago (v případě doručování jídla popřejte dobrou chuť).
 • Zákazníka vždy ověřte. Nejčastější způsob je pomocí číselného kódu. U jiných partnerů se může jednat jen o jméno a podpis, případně číslo dokladu. Nikdy nepředávejte zásilku v případě, že máte podezření, že se nejedná o správného příjemce.
 • Pokud si zákazník přeje změnit adresu, nebo čas doručení, tak pokud vám aktuální trasa dovoluje zákazníkovi vyhovět, budeme rádi za doručení. Pokud je adresa, nebo čas mimo trasu, omluvte se a informaci o této žádosti sdělte odesílateli, až budete zásilku vracet (doporučení: v těchto případech si důvody a žádosti zapisujte do poznámek v telefonu, nebo na papír – někteří partneři jsou pak schopni adresu/čas v systému změnit).
 • Během celé trasy se prosím nezdržujte. Je zakázáno realizovat  během této trasy jakékoliv jiné typy přeprav (zákazníci vidí vaši onlinu polohu).
 • Tip: V aplikaci zásilku, kterou jste označili jako nedoručenou, můžete opět doručit. Stačí kliknout na ikonku se seznamem zastávek a onu zásilku po rozkliknutí opět doručit.

Vrácení zásilky

 • Pokud se nepodaří něco doručit, zásilku/y vratte dle instrukcí odesílateli. Opět čtěte poznámky a u odesílatele se chovejte jako profesionál (ne vždy je vrácení zásilky k odesílateli povinné, většinou u jídla není, v takovém případě vždy volejte zpět odesílateli a po domluvě si jídlo ponechejte).
 • Pokud máte během trasy jakékoliv hůře řešitelné problémy, kontaktujte zákaznický servis.

Informace k dobírce

Nedodržení standardů

V případě nedodržení standardů doručování zásilek je řidiči automaticky účtována pokuta ve výši 25Kč za každé porušení standardů, uvedených v tomto článku. Pokuta je účtována v následujících případech při nedodržení uvedených standardů:

Zrušení jízdy před vyzvednutím zásilky

 • Odesílatel není na místě – řidič je povinen dojet na adresu, zkouší alespoň 2x volat odesílateli (nespojený hovor v minimální délce 20s) a čeká na adrese alespoň 5 minut. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá odesílateli a na zrušení jízdy se s ním domluví.
 • Je mimo otevírací dobu prodejního místa/kanceláře odesílatele – řidič je povinen dojet na adresu, zkouší alespoň 2x volat odesílateli (nespojený hovor v minimální délce 20s) a čeká na adrese alespoň 5 minut. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá odesílateli a na zrušení jízdy se s ním domluví.
 • Odesílatel nemá zásilku k odeslání – řidič je povinen dojet na adresu vyzvednutí. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá odesílateli a na zrušení jízdy se s ním domluví.
 • Jiný důvod – řidič je povinen dojet na adresu, zkouší alespoň 2x volat odesílateli (nespojený hovor v minimální délce 20s) a čeká na adrese alespoň 5 minut. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá odesílateli a na zrušení jízdy se s ním domluví.

Zrušení doručení již vyzvednuté zásilky od odesílatele

 • Příjemce není k zastižení – řidič je povinen dojet na adresu, zkouší alespoň 2x volat příjemci (nespojený hovor v minimální délce 20s) a čeká na adrese alespoň 5 minut. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá příjemci a na zrušení doručení se s ním domluví.
 • Příjemce chce zásilku na jiný den – řidič je povinen dojet na adresu. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá příjemci a na zrušení doručení se s ním domluví.
 • Příjemce chce zásilku na jinou adresu – řidič je povinen dojet na adresu. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá příjemci a na zrušení doručení se s ním domluví.
 • Příjemce již nemá zájem převzít zásilku – řidič je povinen dojet na adresu. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá příjemci a na zrušení doručení se s ním domluví.
 • Příjemce zásilku nechce, jelikož je poškozená – řidič je povinen dojet na adresu. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá příjemci a na zrušení doručení se s ním domluví.
 • Jiný důvod – řidič je povinen dojet na adresu. Pokuta není účtována, pokud se řidič dovolá příjemci a na zrušení doručení se s ním domluví.