Průvodce taxi jízdou

Status řidiče

V aplikaci máte možnost přepínání do různých stavů – Odpojený, Obsazený, Připojený.

 • Pokud jste Odpojený, systém Vás v danou chvíli bere jako neaktivní a nechodí vám zákaznické poptávky.
 • Pokud jste Připojený, systém na vás posílá poptávky.
 • V případě, že se přepnete do módu Obsazený, bereme, že v danou chvíli jste aktivní, ale nejste k dispozici pro naše pasažéry a poptávky na Vás nechodí.
 • Pokud ve stavu Obsazený zadáte do aplikace cílovou adresu, systém Vám bude posílat navazující zakázky z místa vloženého dojezdu.

Reakce na poptávku

Na obrazovce s příchozí poptávkou vidíte následující:

 • Jméno, hodnocení a speciální požadavek zákazníka
 • Adresu vyzvednutí, délku a dobu dojezdu k místu vyzvednutí zákazníka
 • Adresu cíle, délku a dobu jízdy
 • Úpravu času dojezdu
 • Aukci - nabídku cen k reakci (1-6 v závislosti na službě a systémovém nastavení)
 • Tlačítka pro odmítnutí poptávky

Jste-li blízko zakázky, volte s ohledem na třídu Vašeho vozu nižší tarif. S vyšším dojezdem za zákazníkem je pro Vás ekonomické zakázku odjet s vyšším tarifem. Je-li jízda krátká, nabídněte klidně vyšší tarif. Krátké zakázky jsou nejekonomičtější: udrží vás v centru a vyhnete se prázdným kilometrům zpět. Je-li jízda delší, nabídněte tarif nižší. Jde o to chovat se u každé zakázky jako podnikatel a zvažovat náklady a příležitosti.

Zrušení jízdy

Zrušené jízdě musí vždy předcházet kontaktování pasažéra.

Pokud se Vám stane něco neočekávaného, díky čemuž nemůžete za pasažérem dorazit, prosíme, kontaktujte ho a omluvte se. Pokud k takové události dojde bez kontaktování pasažéra, systém nás na to upozorní a my se s Vámi telefonicky spojíme ohledně vysvětlení.

Pokud je jízda zrušena z důvodu absence pasažéra, tak daného pasažéra evidujeme. Proti nesolidním pasažérům bojujeme a tzv. chronické “nechodiče na zakázky” v systému zablokujeme. Nechceme, abyste se při Vašich jízdách setkávali s nesolidními pasažéry.

Poplatek za zrušení jízdy

Za zrušení jízdy pokutujeme řidiče částkou 25,- Kč.

Tato smluvní pokuta není udělena v případě, že:

 • dodržíte veškeré taxi nebo logistické standardy (počkáte na místě vyzvednutí zákazníka/zásilky 5 minut a 2x zákazníka/partnera telefonicky kontaktujete). Více o taxi standardech na odkazu zde a logistických standardech na odkazu zde.
 • jízdu zruší pasažér
 • se na zrušení jízdy domluvíte telefonicky s pasažérem

V případě, že máte o oprávněnosti poplatku pochybnosti, ozvěte se na [email protected].

Vyzvednutí zákazníka

Snažte se být na místě vyzvednutí vždy včas.

Pokud nestíháte, informujte o tom pasažéra předem. Po čase dojezdu se v aplikaci přepněte do stavu “Na místě” a vyčkejte 5 min, dokud pasažér nedorazí. Během těchto 5 min se pokuste s pasažérem 2x telefonicky spojit.

Snažte se též předejít situacím, kdy Vás pasažér poprosí o určité vyčkání, po určitém čase stále nedorazí a Vy jízdu zrušíte. I když pasažér nesplní svůj díl dohody, kontaktujte ho s informací, že z důvodu jeho absence jízdu rušíte.

Shrnutí
 • dorazte na místo a v aplikaci zadejte “na místě”
 • vyčkejte 5 min, během kterých se pokuste pasažéra 2x kontaktovat
 • pokud pasažér dorazí a je to skutečně on, dejte “pasažér ve voze”
 • pokud pasažér nedorazí, zrušte jízdu

Prosíme, snažte se správně identifikovat svého pasažéra pro danou jízdu. Již před jízdou máte k dispozici jméno a profilovou fotografii pasažéra. Ne vždy jsou tyto údaje úplně odpovídající, ale nepřehlížejte je. Dostačující by pak měla být otázka jména uživatele, který si jízdu objednával a adresa požadovaného cíle.

Případy záměny pasažéra jsou obzvláště závažné, jelikož může být suma, pokud je platba přes aplikaci, stržena zákazníkovi, který jízdu neabsolvuje a navíc mu během jízdy není umožněno objednat jiný vůz.

Vyzvednutí nevidomých

Nevidomý či těžce slabozraký zákazník vás sám nenajde. Pasažér se s Vámi většinou telefonicky spojí a popíše Vám konkrétní místo vyzvednutí. Po příjezdu prosím vystupte a nevidomého pasažéra oslovte. V oslovení zmiňte ideálně Liftago a pasažérovo jméno. Až poté mu pomozte nastoupit do vozidla. Nezapomeňte, že i po příjezdu do cíle je pasažérovi vhodné pomoci vystoupit k místu, kde se už vyzná. Například k okraji chodníku, ke dveřím budovy nebo k označení zastávky MHD.

Výběr trasy

Na mapě v aplikaci vidíte trasu, která je dle našich mapových podkladů nejkratší a na jejímž základě je počítán odhad, který vidí pasažér při objednání a zároveň má tuto trasu vyznačenou i pasažér během jízdy v aplikaci.

Máte možnost přepnout se i do navigace třetích stran (Waze, Google) pomocí jednoho tlačítka v naší aplikaci. Taková trasa může být sice rychlejší a pohodlnější.

Komunikace s pasažéry

Jsou pasažéři, kteří si rádi povídají a tací, kteří nikoliv. Snažte se odhadnout, kdo komunikaci chce vést a kdo ne. Nebojte se ticha. Pokud už komunikaci povedete, mluvte kultivovaně a vyvarujte se hovorovým výrazům. Snažte se udržet rozhovor více neutrální, nebýt zbytečně negativní, ať už se to týká čehokoliv. Rozhodně se vyvarujte politických a společensky citlivých témat.

Určitě se pasažérů ptejte, zda jim vyhovuje jak volba, tak hlasitost hudby. Pokud máte rádi určitý styl hudby, nikdy jim ho nevnucujte.

Platby

Vy, jako řidič, se dozvíte až po nástupu pasažéra do vozu, jakou metodou bude zákazník platit.

Prosíme, nepřehlédněte tuto metodu, ať nedojde k nedorozumění na konci jízdy, kdy si vyžádáte hotovost a zákazníkovi se strhne suma z platební karty. Jsou i případy, kdy sám pasažér žije v domnění, že se jízda hradí hotově, vnucuje Vám peníze a Vy po jeho odchodu zjistíte, že platba přes kartu byla zpracována.

Dbejte tedy pozornost tomu, jakou metodu si pasažér před jízdou zvolil a pokud Vám bude vnucovat hotovost, upozorněte jej, že se částka bude hradit přes aplikaci. Zároveň vždy potvrzujte platbu, když máte pasažéra ještě ve voze, abyste mohli řešit případné selhání.

Spropitné

 • Spropitné zůstává vždy v plné výši vám.
 • Po skončení jízdy zadejte částku podle aplikace a případně spropitné (“dýško”).
 • Při platbě hotově zadejte do aplikace pouze částku z aplikace (bez případného dýška).
 • U platby přes aplikaci (bezhotovostní platba) zadejte do aplikace nejdříve celkovou částku s dýškem a ve druhém kroku pouze částku z aplikace (bez dýška).
 • U jízd placených přes kartu také aplikace vyzývá zákazníky, aby poslali řidiči spropitné zpětně po jízdě.

Pasažér zapomněl něco ve voze

Pokud jste ve svém voze nalezli zapomenutý předmět a domníváte se, že to patří poslednímu pasažérovi, je možné do 15 minut se s ním spojit přes aplikaci v sekci Menu> Pomoc & Kontakt > Zavolat poslednímu pasažérovi. V případě, že je to více než 15 minut od poslední jízdy nebo se domníváte, že daná ztracená věc nepatří poslednímu pasažérovi, obraťte se prosím na nás prostřednictvím [email protected].

Pasažéři se s Vámi mohou skrze aplikaci spojit do 24 hod od uskutečnění jízdy. Pokud se pasažér obrátí na nás, snažíme se nejdříve kontaktovat řidiče a v případě úspěšného nalezení ztracené věci zpravidla předáváme kontakt na řidiče, kvůli domluvě předání. Prosíme, v takových případech se snažte s pasažéry předem domluvit na podrobnostech předání. V takových případech máte nárok si účtovat jízdné, pokud pasažérovi ztracenou věc vezete. Jen o této skutečnosti pasažéra informujte předem, ať nedojde k nějakému nedorozumění.

Hodnocení

Po každé jízdě můžete ohodnotit pasažéra. Stejně tak má pasažér možnost okamžitě nebo do 5ti dnů po jízdě ohodnotit vás.
Zákazníkům se zobrazuje průměr z posledních 200 hodnocení, které vám zákazníci udělili. V týdenním výkazu jízd vám zasíláme výběr ze slovních hodnocení, které jste od zákazníků obdrželi. V případě opakovaných stížností na konkrétní nedostatky vás kontaktuje zákaznický servis a vyzve vás k nápravě (například pokud je váš vůz cítit po cigaretovém kouři).
Noví řidiči mají po registraci hodnocení 4.9 ☆, které se změní poté, co obdrží prvních 50 hodnocení.