Po jízdě

Platby

Vy, jako řidič, se dozvíte až po nástupu pasažéra do vozu, jakou metodou bude zákazník platit.

Prosíme, nepřehlédněte tuto metodu, ať nedojde k nedorozumění na konci jízdy, kdy si vyžádáte hotovost a zákazníkovi se strhne suma z platební karty. Jsou i případy, kdy sám pasažér žije v domnění, že se jízda hradí hotově, vnucuje Vám peníze a Vy po jeho odchodu zjistíte, že platba přes kartu byla zpracována.

Dbejte tedy pozornost tomu, jakou metodu si pasažér před jízdou zvolil a pokud Vám bude vnucovat hotovost, upozorněte jej, že se částka bude hradit přes aplikaci. Zároveň vždy potvrzujte platbu, když máte pasažéra ještě ve voze, abyste mohli řešit případné selhání.

Rozepsání částky v aplikaci

Když se jízda hradí v hotovosti, na konci jízdy zadávejte částku do aplikace vždy tu, která vám svítí na taxametru. Pokud vám zákazník nechá spropitné, nemusíte ho při hotovostní platbě zaznamenávat.

V případě jízdy hrazené přes aplikaci, zadávejte nejdříve částku, kterou Vám chce pasažér uhradit, tedy včetně případného dýška. Druhá částka je vždy ta, která vám svítí na taxametru. Pokud Vám zákazník spropitné nenabídl, budou tyto částky totožné.

Prosíme, buďte důslední v rozepisování těchto částek a jejich posloupnosti. Z částky, kterou od pasažéra dostanete jako dýško, Vám neúčtujeme žádný poplatek. Nejsme schopni, pokud si nedopatřením spropitné nenaúčtujete, jej opět od pasažéra vyžádat.

Platba selhala

Může se stát, že platba přes aplikaci selže. V takovém případě je nutné si od pasažéra vyžádat hotovost. Pokud ji u sebe nemá, nabídněte mu možnost navštívit bankomat či jinou alternativu.

V krajních případech se můžete s pasažérem domluvit i na dodatečné úhradě, ať při osobním setkání, nebo zasláním na Váš bankovní účet. Snažte se situaci nějak vyřešit. Liftago Vám bohužel není schopné částku za jízdné garantovat, pokud platba selže a Vy od pasažéra hotovost nezískáte.

Shrnutí:
  • zjistěte během jízdy, jakou metodou pasažér bude platit
  • pokud je jízda hrazena v hotovosti, vyžádejte si ji a do aplikace zadejte částku z taxametru
  • pokud je jízda hrazena bezhotovostně, zadejte nejdříve částku, kterou zákazník platí (vč. spropitného) a poté částku z taxametru
  • pokud platba selže, vyžádejte si vždy hotovost

Spropitné

  • Spropitné zůstává vždy v plné výši vám.
  • Po skončení jízdy zadejte částku podle aplikace a případně spropitné (“dýško”).
  • Při platbě hotově zadejte do aplikace pouze částku z aplikace (bez případného dýška).
  • U platby přes aplikaci (bezhotovostní platba) zadejte do aplikace nejdříve celkovou částku s dýškem a ve druhém kroku pouze částku z aplikace (bez dýška).
  • U jízd placených přes kartu také aplikace vyzývá zákazníky, aby poslali řidiči spropitné zpětně po jízdě.

Pasažér zapomněl něco ve voze

Pokud jste ve svém voze nalezli zapomenutý předmět a domníváte se, že to patří poslednímu pasažérovi, je možné do 15 minut se s ním spojit přes aplikaci v sekci Menu> Pomoc & Kontakt > Zavolat poslednímu pasažérovi, případně přes telefonní bránu 266 266 998. V případě, že je to více než 15 minut od poslední jízdy nebo se domníváte, že daná ztracená věc nepatří poslednímu pasažérovi, obraťte se prosím na nás prostřednictvím [email protected].

Pasažéři se s Vámi mohou skrze aplikaci spojit do 24 hod od uskutečnění jízdy. Pokud se pasažér obrátí na nás, snažíme se nejdříve kontaktovat řidiče a v případě úspěšného nalezení ztracené věci zpravidla předáváme kontakt na řidiče, kvůli domluvě předání. Prosíme, v takových případech se snažte s pasažéry předem domluvit na podrobnostech předání. V takových případech máte nárok si účtovat jízdné, pokud pasažérovi ztracenou věc vezete. Jen o této skutečnosti pasažéra informujte předem, ať nedojde k nějakému nedorozumění.

Hodnocení

Po každé jízdě můžete ohodnotit pasažéra. Stejně tak má pasažér možnost okamžitě nebo do 5ti dnů po jízdě ohodnotit vás.
Zákazníkům se zobrazuje průměr z posledních 200 hodnocení, které vám zákazníci udělili. V týdenním výkazu jízd vám zasíláme výběr ze slovních hodnocení, které jste od zákazníků obdrželi. V případě opakovaných stížností na konkrétní nedostatky vás kontaktuje zákaznický servis a vyzve vás k nápravě (například pokud je váš vůz cítit po cigaretovém kouři).
Noví řidiči mají po registraci hodnocení 4.9 ☆, které se změní poté, co obdrží prvních 50 hodnocení.