Před jízdou

Výběr trasy

Nejčastějším důvodem negativních zpětných vazeb je právě nespokojenost s výběrem trasy a následnou vyšší cenou.

Když si pasažér vybere řidiče s určitou nabídkou ceny a bez jakékoliv informace na konci jízdy zaplatí nezanedbatelně více, je nepříjemně překvapen, může Vám udělit snížené hodnocení a pro nás to je impuls Vás kontaktovat.

Na mapě ve Vaší aplikaci během jízdy vidíte 2 linky.

Zelená značí trasu, která je dle našich mapových podkladů nejkratší a na jejímž základě je počítán odhad, který vidí pasažér při objednání a zároveň má tuto trasu vyznačenou i pasažér během jízdy v aplikaci.

Modrá linka je tvořena na základě jiných mapových podkladů a měla by reflektovat více dopravní situace ve městě (uzavírky, kolony apod.). Zároveň je však delší a často při jejím výběru dosáhnete vyšší konečné ceny.

Máte možnost přepnout se i do navigace třetích stran (Waze, Google) pomocí jednoho tlačítka v naší aplikaci. Taková trasa může být sice rychlejší a pohodlnější, ale opět může dojít k navýšení konečné ceny.

Obecně doporučujeme volit takovou trasu, která odpovídá odhadu, pokud tomu dopravní situace dovoluje. Pokud uznáte za vhodné zvolit jinou trasu, prosíme, informujte o tom pasažéry, včetně možné změny ceny. Stejně tak ve chvíli, kdy se cena může navýšit z důvodu aktivního tarifu čekání (při čekání na semaforech, v zácpě apod.).

Výběr trasy tedy neberte na lehkou váhu. Špatný výběr má negativní dopad jak na Vaše hodnocení, tak na naši zátěž na zákaznickém centru a hlavně na důvěru pasažéra v naší službu.

Konzultace trasy

Zeptejte se na počátku jízdy pasažéra, zda má nějakou oblíbenou nebo preferovanou trasu, kterou by rád jel. Pokud ano, porovnejte ji s trasou, kterou Liftago určilo jako nejkratší a pokud je rozdílná, upozorněte pasažéra, že výsledná cena může být odlišná od odhadované ceny.

Pokud pasažér nechá výběr na Vás, doporučujeme zvolit nejkratší možnou trasu (dle našich mapových podkladů to je zelená linka ve Vaší aplikaci). Pokud znáte optimálnější trasu, můžete ji zákazníkovi nabídnout, vždy však upozorněte na rozdíl ceny. Předejdete tak zbytečnému nedorozumění na konci jízdy. Vysvětlením může být, že na této trase je uzavírka či zbytečně hustý a pomalý provoz.

Doporučujeme při delších trasách vyzjistit od pasažéra, jak moc pospíchá a uzpůsobit tomu výběr trasy. Opět však nezapomeňte pasažéra upozornit na případnou změnu v ceně.

Komunikace s pasažéry

Jsou pasažéři, kteří si rádi povídají a tací, kteří nikoliv. Snažte se odhadnout, kdo komunikaci chce vést a kdo ne. Nebojte se ticha. Pokud už komunikaci povedete, mluvte kultivovaně a vyvarujte se hovorovým výrazům. Snažte se udržet rozhovor více neutrální, nebýt zbytečně negativní, ať už se to týká čehokoliv. Rozhodně se vyvarujte politických a společensky citlivých témat.

Určitě se pasažérů ptejte, zda jim vyhovuje jak volba, tak hlasitost hudby. Pokud máte rádi určitý styl hudby, nikdy jim ho nevnucujte.