Liftago je od svého začátku platformou, kde se střetává nabídka s poptávkou. Během pandemie koronaviru se tak na nás obrátila řada organizací s žádostí o pomoc s převozem věcí, ale zároveň i řada subjektů či jedinců s nabídkou volných kapacit. Ve spolupráci s nimi a se združením COVID19CZ jsme proto spustili službu dobrovolnického rozvozu. Do naší platformy se mohou připojit dobrovolníci, na které chodí poptávky pouze na neplacené dobrovolné jízdy. Zároveň v případě, že v danou chvíli na daném místě není k dispozici dobrovolný řidič, jdou poptávky na tyto jízdy i na ostatní řidiče Liftago. Ti za ně dostávají zaplaceno, a to dle sazby 16 Kč/km, přičemž minimální částka je 60 Kč. Finance na tyto jízdy pocházejí ze speciálního charitativního fondu několika různých firem a organizací, a Liftago si těchto jízd nestrhává poplatek.

Ikona dobrovolnických jízd.

Poptávky Dobrovoz mají vlastní ikonku, a poznat je můžete také podle toho že na ni můžete reagovat pouze fixní cenou 0 Kč. Výdělky jsou řidičům připisovány týdně formou bonusů a výslednou za všechny dokončené dobrovolné jízdy vidí řidiči ve vyúčtování ve čtvrtek následujícího týdne. Jízdy jsou skrze Dobrovoz poptávány od institucí, úřadů či organizací a jednotlivců, kteří mají materiál potřebný pro urgentní distribuci po ČR na konkrétní místa.

Jste dobrovolník a chcete se přidat k flotile, která rozváží dobro?
Pak postupujte dle návodu na www.dobrovoz.cz.

←Zpět na Přeprava zásilek
←Zpět na Otázky a odpovědi