Zrychlujeme růst a posilujeme technologický vývoj

24. 2. 2022

Jak se nám dařilo v roce 2021 a co chystáme v roce 2022?

Hodnota doprav realizovaných řidiči přes platformu vzrostla o 29 % na 342 mio Kč a průměrný výdělek řidičů za hodinu připojenou na Liftagu vzrostl o 33 %.

Liftago se rozrostlo do nových segmentů v osobní dopravě (kromě osobního a firemního taxi přibyla i celorepubliková přeprava pacientů v rámci klinických studií) i v zásilkové dopravě (Liftago je integrované na obchodníky i dopravce dohromady představující přes 75 % českého e-commerce a začíná doplňovat tradiční přepravce a přidávat nové flexibilní možnosti doručení). Přeprava zásilek nyní tvoří necelých 30 % počtu přeprav na Liftagu a meziročně vyrostla dvojnásobně, přesto je na svém začátku.

Po dvou pandemických letech Liftago očekává letos zrychlení růstu a ziskovost v taxi i logistice, stejně jako zvyšování investic do technologie, automatizace, řízení dat a posilování týmu. Liftago se stalo největší online přepravní sítí u nás s více než dvěma tisíci aktivními řidiči a dalšími tisíci (během pandemie) neaktivních řidičů.

Zajímavosti:

  • Kolik si vydělají řidiči? Na Liftagu fungují řidiči specialisté (taxikáři, kurýři) nebo univerzálové (řidiči kombinující přepravu osob a věcí). Stovka nejúspěšnějších univerzálních řidičů si za hodinu online v průměru vydělá 372 Kč. V nejatraktivněších hodinách stoupal příjem řidičů přes 500 Kč/h. Cílem Liftaga je dále výdělky řidičů zvyšovat a zároveň dále snižovat “prázdné kilometry” v přepravní síti.

  • Ziskovost Liftaga: Hrubý zisk Liftaga rostl meziročně o 45 % a na konci roku platforma hospodařila vyrovnaně (v průběhu roku měla 2 ziskové měsíce). Kvůli třem vlnám covidu přesto zaznamená v součtu ještě ztrátu.

  • Akcionářská struktura Liftago, a.s., je nadále 100% česká.