←Zpět na Otázky a odpovědi

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Výběr trasy

Nejčastějším důvodem negativních zpětných vazeb je právě nespokojenost s výběrem trasy a následnou vyšší cenou.

Když si pasažér vybere řidiče s určitou nabídkou ceny a bez jakékoliv informace na konci jízdy zaplatí nezanedbatelně více, je nepříjemně překvapen, může Vám udělit snížené hodnocení a pro nás to je impuls Vás kontaktovat.

Na mapě ve Vaší aplikaci během jízdy vidíte 2 linky.

Zelená značí trasu, která je dle našich mapových podkladů nejkratší a na jejímž základě je počítán odhad, který vidí pasažér při objednání a zároveň má tuto trasu vyznačenou i pasažér během jízdy v aplikaci.
Modrá linka je tvořena na základě jiných mapových podkladů a měla by reflektovat více dopravní situace ve městě (uzavírky, kolony apod.). Zároveň je však delší a často při jejím výběru dosáhnete vyšší konečné ceny.

Máte možnost přepnout se i do navigace třetích stran (Waze, Google) pomocí jednoho tlačítka v naší aplikaci. Taková trasa může být sice rychlejší a pohodlnější, ale opět může dojít k navýšení konečné ceny.

Obecně doporučujeme volit takovou trasu, která odpovídá odhadu, pokud tomu dopravní situace dovoluje. Pokud uznáte za vhodné zvolit jinou trasu, prosíme, informujte o tom pasažéry, včetně možné změny ceny. Stejně tak ve chvíli, kdy se cena může navýšit z důvodu aktivního tarifu čekání (při čekání na semaforech, v zácpě apod.).

Výběr trasy tedy neberte na lehkou váhu. Špatný výběr má negativní dopad jak na Vaše hodnocení, tak na naši zátěž na zákaznickém centru a hlavně na důvěru pasažéra v naší službu.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Rušení jízd

Zrušené jízdě musí vždy předcházet kontaktování pasažéra.

Pokud se Vám stane něco neočekávaného, díky čemuž nemůžete za pasažérem dorazit, prosíme, kontaktujte ho a omluvte se. Pokud k takové události dojde bez kontaktování pasažéra, systém nás na to upozorní a my se s Vámi telefonicky spojíme ohledně vysvětlení.

Pokud je jízda zrušena z důvodu absence pasažéra, viz. článek vyzvedávání pasažéra, kontaktujte nás prosím o této události. Se zrušenou jízdou je automaticky účtován storno poplatek 25 Kč, který jakmile nám dáte vědět, bude vám vrácen. Nahlášením takové situace nám i pomůžete v boji proti nesolidním pasažérům. Chronické “nechodiče na zakázky” v systému zablokujeme. Nechceme, abyste se při Vašich jízdách setkávali s nesolidními pasažéry.

Jestliže dojde k situaci, kdy si přeje jízdu zrušit zákazník, též nás o této události kontaktujte.

Shrnutí:

 1. telefonát pasažérovi
 2. zrušení jízdy
 3. kontaktování zákaznické podpory v případě zrušení pasažérem, či jeho absence (telefonát, hlasová schránka, email)

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Vyzvedávání pasažéra

Snažte se být na místě vyzvednutí vždy včas.

Pokud nestíháte, informujte o tom pasažéra předem. Po čase dojezdu se v aplikaci přepněte do stavu “na místě” a vyčkejte 5 min, dokud pasažér nedorazí. Během těchto 5 min se pokuste s pasažérem 2x telefonicky spojit. Pokud se vám to nepodaří, zakázku zrušte a nás o tom informujte. Můžete tak učinit prostřednictvím emailu, či telefonátu v provozní době, nebo zanecháním hlasové zprávy.

Pakliže pasažér nebude na místě včas a po telefonickém spojení bude vyžadovat určité čekání, vyhovte mu a pokud chcete zapnout taxametr s čekací sazbou, informujte ho o tom. Mějte na paměti, že není možné zapnout “čekačku” bez informování pasažéra.

Snažte se též předejít situacím, kdy Vás pasažér poprosí o určité vyčkání, po určitém čase stále nedorazí a Vy jízdu zrušíte. I když pasažér nesplní svůj díl dohody, kontaktujte ho s informací, že z důvodu jeho absence jízdu rušíte.

Shrnutí:

 1. dorazte na místo a v aplikaci zadejte “na místě”
 2. vyčkejte 5 min, během kterých se pokuste pasažéra 2x kontaktovat
 3. pokud pasažér dorazí a je to skutečně on, dejte “pasažér ve voze”
 4. pokud pasažér nedorazí, zrušte jízdu a kontaktujte zákaznickou linku

Vyzvednutí nevidomých

Nevidomý či těžce slabozraký zákazník vás sám nenajde. Pasažér se s Vámi většinou telefonicky spojí a popíše Vám konkrétní místo vyzvednutí. Po příjezdu prosím vystupte a nevidomého pasažéra oslovte. V oslovení zmiňte ideálně Liftago a pasažérovo jméno. Až poté mu pomozte nastoupit do vozidla. Nezapomeňte, že i po příjezdu do cíle je pasažérovi vhodné pomoci vystoupit k místu, kde se už vyzná. Například k okraji chodníku, ke dveřím budovy nebo k označení zastávky MHD.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Identifikace

Ač v nízkých případech, přesto se může stát, že řidič omylem nabere do svého vozu jiného pasažéra, než který si ho objednal přes Liftago.

Prosíme, snažte se správně identifikovat svého pasažéra pro danou jízdu. Již před jízdou máte k dispozici jméno a profilovou fotografii pasažéra. Ne vždy jsou tyto údaje úplně odpovídající, ale nepřehlížejte je. Dostačující by pak měla být otázka jména uživatele, který si jízdu objednával a adresa požadovaného cíle. Nesnažte se používat sugestivně položené otázky, ale používejte otevřené, např. “Dobrý den, na jaké jméno byla, prosím, objednávka vytvořená?”. Či: “Na jakou adresu si přejete jet?”. Pasažér by měl znát odpověď. Pokud dojde k pochybnostem, raději se snažte vytočit tel. č. pasažéra skrze aplikaci.

Případy záměny pasažéra jsou obzvláště závažné, jelikož může být suma, pokud je platba přes aplikaci, stržena zákazníkovi, který jízdu neabsolvuje a navíc mu během jízdy není umožněno objednat jiný vůz.

Shrnutí:

 1. věnujte pozornost údajům pasažéra v aplikaci
 2. při příchodu se dotažte na jméno objednávajícího a na jeho cíl
 3. pokud máte pochybnosti, zavolejte pasažérovi skrz aplikaci

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Platby

Vy, jako řidič, se dozvíte až po nástupu pasažére do vozu, jakou metodou bude zákazník platit.

Prosíme, nepřehlédněte tuto metodu, ať nedojde k nedorozumění na konci jízdy, kdy si vyžádáte hotovost a zákazníkovi se strhne suma z platební karty. Jsou i případy, kdy sám pasažér žije v domnění, že se jízda hradí hotově, vnucuje Vám peníze a Vy po jeho odchodu zjistíte, že se platba zprocesovala přes kartu.

Dbejte tedy pozornost tomu, jakou metodu si pasažér před jízdou zvolil a pokud Vám bude vnucovat hotovost, upozorněte jej, že se částka bude hradit přes aplikaci. Zároveň vždy potvrzujte platbu, když máte pasažéra ještě ve voze, abyste mohli řešit případné selhání.

Rozepsání částky v aplikaci

Když se jízda hradí v hotovosti, na konci jízdy zadávejte částku do aplikace vždy tu, která vám svítí na taxametru. Pokud vám zákazník nechá spropitné, nemusíte ho při hotovostní platbě zaznamenávat.

V případě jízdy hrazené přes aplikaci, zadávejte nejdříve částku, kterou Vám chce pasažér uhradit, tedy včetně případného dýška. Druhá částka je vždy ta, která vám svítí na taxametru. Pokud Vám zákazník spropitné nenabídnul, budou tyto částky totožné.

Prosíme, buďte důslední v rozepisování těchto částek a jejich posloupnosti. Z částky, kterou od pasažéra dostanete jako dýško, Vám neúčtujeme žádný poplatek. Nejsme schopni, pokud si nedopatřením spropitné nenaúčtujete, jej opět od pasažéra vyžádat.

Selhaná platba

Může se stát, že platba přes aplikaci selže. V takovém případě je nutné si od pasažéra vyžádat hotovost. Pokud ji u sebe nemá, nabídněte mu možnost navštívit bankomat či jinou alternativu.

V krajních případech se můžete s pasažérem domluvit i na dodatečné úhradě, ať při osobním setkání, nebo zasláním na Váš bankovní účet. Snažte se situaci nějak vyřešit. Liftago Vám bohužel není schopné částku za jízdné garantovat, pokud platba selže a Vy od pasažéra hotovost nezískáte.

Shrnutí:

 1. zjistěte během jízdy, jakou metodou pasažér bude platit
 2. pokud je jízda hrazena v hotovosti, vyžádejte si ji a do aplikace zadejte částku z taxametru
 3.  pokud je jízda hrazena bezhotovostně, zadejte nejdříve částku, kterou zákazník platí (vč. spropitného) a poté částku z taxametru
 4. pokud platba selže, vyžádejte si vždy hotovost

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Jak se spojit s pasažérem

Ve chvíli, kdy je jízda vytvořena, tedy ve chvíli, kdy pasažér přijme Vaší nabídku, máte možnost se s pasažérem telefonicky spojit a to přes ikonku sluchátka v aplikaci.

Můžete tak provádět po celou dobu jízdy, vč. 15 min po jízdě. Stačí přejít v menu do sekce Pomoc & Kontakt a poté Zavolat poslednímu pasažérovi.

V případě, že si domluvíte zakázku do jízdy, skrze ikonku sluchátka v aplikaci se již nespojíte s aktuálním pasažérem, kterého máte ve voze, ale právě pasažérem, kterého bystě měl vyzvednout po aktuální jízdě.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Pasažér zapomněl něco ve voze

Pokud jste ve svém voze nalezli zapomenutý předmět a domníváte se, že to patří poslednímu pasažérovi, je možné do 15 minut se s ním spojit přes aplikaci v sekci Menu> Pomoc & Kontakt > Zavolat poslednímu pasažérovi, případně přes telefonní bránu 266 266 998. V případě, že je to více než 15 minut od poslední jízdy nebo se domníváte, že daná ztracená věc nepatří poslednímu pasažérovi, obraťte se prosím na nás prostřednictvím service@liftago.com.

Pasažéři se s Vámi mohou skrze aplikaci spojit do 24 hod od uskutečnění jízdy. Pokud se pasažér obrátí na nás, snažíme se nejdříve kontaktovat řidiče a v případě úspěšného nalezení ztracené věci zpravidla předáváme kontakt na řidiče, kvůli domluvě předání. Prosíme, v takových případech se snažte s pasažéry předem domluvit na podrobnostech předání. V takových případech máte nárok si účtovat jízdné, pokud pasažérovi ztracenou věc vezete. Jen o této skutečnosti pasažéra informujte předem, ať nedojde k nějakému nedorozumění.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Promokód

Promo kódy jsou slevou na další jízdu v určité hodnotě. Pokud jízdné přesáhne výši slevy z promo kódu, je nedoplatek automaticky stržen z pasažérovi zadané platební karty.

Promo kód musí pasažér zadat v aplikaci ještě před poptáním vozu a zároveň mít zvolenou bezhotovostní metodu platby. Pokud do vozu nastoupí pasažér a bude Vám sdělovat, že má slevu na jízdu, upozorněte ho, že je nutné, aby sleva byla zadána před objednávkou skrze aplikaci. V případě, že platba selže, nemůže být sleva uplatněna a zákazník je nucen uhradit celou částku řidiči hotově.

Při jakémkoliv nedorozumění doporučte pasažérům se na nás obrátit. Stačí, aby nás pasažér o neuplatnění kódu informoval do komentáře po jízdě.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Stav mimo službu a obsazený

V aplikaci máte možnost přepínání do různých stavů. Pokud jste mimo službu, systém Vás bere jako neaktivní v danou chvíli.

Pokud jste ve službě, náš systém Vás vnímá jako aktivní řidiče, na kterého posílá poptávky. V případě, že se přepnete do módu obsazený, bereme, že v danou chvíli jste aktivní, ale nejste k dispozici pro naše pasažéry a poptávky na Vás nechodí.

Pokud ve stavu obsazený zadáte do aplikace cílovou adresu, systém Vám bude posílat navazující zakázka z místa vloženého dojezdu viz. Čl. Zakázka od jízdy. Stejně tomu je tak, když jedete již Liftago zakázku, která původně neměla zadaný cíl. Po jeho zadání na Vás opět poptávky začnou chodit.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby

Firemní jízdy

Zákazníci mají, kromě osobního profilu, také možnost vytvořit si pracovní (business) profil a přidat si druhou platební kartu do aplikace.

Firemní jízdu má možnost zákazník také platit v hotovosti. K tomu, aby řidič mohl přijímat firemní jízdy je potřeba zadání fakturačních údajů do aplikace přes Můj profil > Fakturační údaje a potvrdit souhlas s vystavováním kopií zjednodušených daňových dokladů Liftagem.

O tom, že se jedná o firemní jízdu se dozvítena konci jízdy, kdy Vás aplikace vyzve k zadání čísla účtenky. Vždy do aplikace zadávejte stejné číslo účtenky, jaké máte uvedené na účtence z taxametru. Do aplikace zadáváte: 1. částku k úhradě, 2. částku z taxametru, 3. číslo účtenky.

Pro naše firemní partnery máme možnost objednat si vůz i pro třetí osobu (pro zákazníky, kteří nemají nainstalovanou aplikaci nebo naši aplikaci neznají). Je tedy možné, že se setkáte s pasažérem, který naší službu vyloženě nezná a ani nemá nainstalovanou aplikaci.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Technické chyby

Pokud na svém zařízení evidujete jakoukoliv technickou závadu spojenou s chodem aplikace Liftago Driver, doporučujeme restartovat telefon, a pokud i toto nepomůže, zkontrolujte si prosím nejdříve, zda máte nejaktuálnější verzi aplikace. Pokud ne, aktualizujte ji. Pokud ano, proveďte prosím reinstalaci aplikace (odstraňte stávající a opět nainstalujte, po přihlášení nepřijdete o žádná data). Pokud i poté bude problém stále přetrvávat, prosíme, kontaktujte nás.

Jak nám chyby hlásit? Nejlépe takto:

 • popsat časovou souvislost (od kdy nefunguje, zda neustále, přerušovaně nebo to bylo jednou a před týdnem, atp.)
 • popsat, co se přesně děje (jakou akci děláte, která se nedaří, co se Vám zobrazuje, jaký postup vede k chybě)
 • nahlásit svoje telefonní číslo, pod kterým jste registrovaní (pakliže píšete email nebo voláte z jiného čísla)
 • poslat snímek obrazovky (pokud je chyba grafická nebo těžko vysvětlitelná)

Ač se opravdu snažíme, víme, že aplikace není dokonalá. Za nahlašování technických chyb či jiných zpětných vazeb k aplikaci, velmi děkujeme. Jedině takto ji můžeme neustále zdokonalovat.

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

Doručování zásilek

Doručování zásilek je nový typ služby, který Liftago nabízí svým zákazníkům. Firemní klienti mohou ve svém objednávacím rozhraní Liftaga objednat doručení zásilky, ale stejně tak mohou učinit i standardní zákazníci jen z aplikace, a to pomocí speciálního požadavku při objednávání. Pro řidiče je poznávacím znamením této služby zobrazení speciálního znaku 📦.

V tuto chvíli je tento typ služby ve zkušebním provozu a většinou umožňujeme převážet menší typy balíčků.

Co je potřeba, abyste mohli zásilky rozvážet?
Je nutné mít koncesi na tzv. malou nákladní dopravu, která umožňuje dopravu nákladu v osobním automobilu, pick-upu, malém nákladním automobilu či v dodávce do 3,5 t. Získání koncese není složité, je přidělována v podstatě automaticky. Není třeba nic dokládat, pouze se na živnostenském úřadu podá žádost, úřad ji postoupí odboru dopravy a pokud žadatel nemá záznam v rejstříku trestů související s tímto podnikáním, úřad do 30 dnů vydá koncesi. Zároveň je nutné uhradit standardní poplatek 500 Kč.

Jaký je proces vyřízení objednávky?

 • Na zakázku reagujte stejně jako při osobní přepravě (cena a čas dojezdu).
 • Jakmile dorazíte na místo vyzvednutí, zavolejte odesílateli a domluvte se na převzetí (většinou bude nutné pro zásilku dojít).
 • K balíčku by Vám zároveň měl odesílatel předat kontakt na adresáta (pracujeme na implementaci kontaktů do aplikace, aby pro vás byl proces jednodušší). Momentálně, pokud Vám ho však nepředá, vyžádejte si ho.
 • Adresát dostává předem sms s informací o doručování a odkazem na mapu s Vaší polohou. Až dorazíte na místo adresáta, spojte se s ním a předání si domluvte (standardem je donést zásilku k prvním dveřím).
 • Při doručení objednávku ukončete a naúčtujte.
 • Jízdy od firemních zákazníků teď budou hrazeny výhradně bezhotovostně (pokud to bude standardní zákazník, je to na domluvě/dle zadání v aplikaci).

Co dělat, když příjemce není k zastižení a nelze zásilku doručit?
Pokud příjemce odmítne zásilku převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná (nelze ji dodat), a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno zásilku dodat, stává se zásilka nedoručitelnou a dopravce je o tom povinen informovat zákazníka (objednatele). V takovém případě je povinností dopravce dodat zásilku vrácením nedoručené zásilky zpět zákazníkovi (objednateli). Vrácení zásilky je dodatečně zpoplatněno, což znamená, že objednávku dopravce ukončí a zúčtuje až při vrácení zpět zákazníkovi (objednateli), vč. částky za cestu zpět. Postup v tomto případě je: zavolat zpět objednateli, informovat ho o nedoručení a navrácení zásilky, včetně platby za cestu zpět. Až při vrácení zásilky je zakázka ukončena a zadána cena dle taxametru.

Jaké parametry by zásilka měla mít? 

 • Zásilka musí být zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, nemohla poškodit jiné zásilky, dopravní prostředky, nezpůsobila újmu na zdraví personálu dopravce nebo jakýmkoli třetím osobám.
 • Obal zásilky musí být dostatečně pevný k tomu, aby účinně chránil obsah zásilky proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými předměty (třením, tlakem a nárazem).
 • Zásilku je nutné opatřit adresou příjemce, zákazníka a jménem příjemce a telefonním kontaktem na příjemce. Adresy musí být napsány takovým prostředkem, aby nemohlo dojít ke smazání, pozměnění nebo ke ztrátě čitelnosti (např. označit vytištěným štítkem).

Co by nemělo být předmětem zásilky?

 • hořlaviny
 • biologické látky podléhající zkáze v případě, že obtěžují své okolí zápachem a viditelně pronikají obalem zásilky
 • živá zvířata, pokud je k jejich převozu vyžadováno zvláštní povolení, pokud k jejich přepravě není použit k tomu určený obal, pokud obtěžují své okolí zápachem nebo je obal poškozený
 • snadno rozbitné věci, pokud nejsou uloženy v odpovídajícím obalu
 • předměty, jejichž hmotnost je větší než 20 kg nebo rozměr přesahuje 55 × 45 × 25 (délka x šířka x výška)
 • bankovky české i cizí nad celkovou částku 5.000 Kč, šeky, směnky a jiné cenné papíry, starožitnosti, předměty zvláštní obliby, předměty nenahraditelné povahy, věci hodnoty převyšující částku 50.000 Kč, drahé kovy, nerosty a umělecké předměty

 

Výběr trasy || Rušení jízd || Vyzvedávání pasažéra || Identifikace || Platby || Spojení s pasažérem
 Zapomenuté předměty || Promokód || Stav mimo službu a obsazený || Firemní jízdy || Technické chyby || Doručování zásilek

←Zpět na Otázky a odpovědi